Estate planning

Bezitters van kunstvoorwerpen, -verzamelingen en/of monumenten willen graag dat dit kostbare bezit na hun overlijden in goede handen komt en blijft. Vaak komt familie in aanmerking, maar dat is niet altijd het geval. De vele mogelijkheden waarvan ook gebruik kan worden gemaakt zijn vaak niet bekend.

Zo kunnen kunstvoorwerpen op een gunstige manier aan musea worden geschonken. Ook zijn er talloze goede doelen die zeer geholpen zijn met een gift. De ene cliënt wil simpelweg dat het vermogen na zijn overlijden 'naar een goed doel' gaat. Andere cliënten hebben weer heel specifieke voorkeuren.

Artilaw adviseert en begeleidt op dit terrein. Artilaw kan het ruime aanbod aan goede doelen stichtingen, musea enz. kritisch voor u beoordelen. Daarnaast luistert Artilaw goed naar uw wensen en voorkeuren en koppelt deze aan mogelijke bestemmingen. Bovendien heeft Artilaw een goede kennis van de diverse fiscale (on)mogelijkheden.

Artilaw is een integere partner die helpt bij het maken van belangrijke keuzes en het uitstippelen van te volgen trajecten. Artilaw werkt op dit terrein middels een duurzame vertrouwensbasis, waarvan het persoonlijke contact een belangrijk onderdeel uitmaakt.


gerelateerde diensten: ANBI, estate planning, stichting