Over Artilaw

pasfoto websiteArtilaw adviseert op het snijvlak van kunst en recht.

Artilaw is in 2005 opgericht door Antoon Ott, kunsthistoricus en jurist.

Door jarenlange ervaring en een passie voor kunst, cultureel erfgoed en cultureel ondernemerschap kan Artilaw u doelgericht en deskundig bijstaan in de oplossing van vraagstukken op het gebied van kunst en recht.

Artilaw is een kleine organisatie, met als gevolg een direct contact en persoonlijke aandacht. Indien nodig worden tijdelijke samenwerkingsverbanden aangegaan met partnerorganisaties, teneinde toegesneden kennis en service te kunnen leveren.

Achtergrond

Kunst is mij met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan wist ik dat mijn werk met kunst te maken zou moeten hebben.De studie kunstgeschiedenis lag dan ook voor de hand, welke ik - samen met de studie rechten - volgde aan de universiteit van Leiden. Mijn liefde voor middeleeuwse kunst kon ik kwijt in de eindscriptie waarin een stilistische vergelijking werd gemaakt tussen Hollandse beeldhouwkunst met Haarlemse schilderkunst uit de periode 1450-1500. De interesse voor de beleidsmatige kant voor de omgang met cultureel erfgoed werd gewekt door mijn scriptie voor rechten. Hierin onderzocht ik het museale afstotingsbeleid.

Na mijn studietijd werd ik directeur van de Stichting NedArt, platform voor het bevorderen van de ondersteuning en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Tijdens deze periode deed ik veel ervaring op waar het ging om het vechten voor 'de goede zaak'. Media, politiek, overheid, tegengestelde belangen, voorlichting, alles kwam voorbij.

Eind 2005, na acht jaar Stichting NedArt, besloot ik voor mijzelf te beginnen en richtte ik Artilaw op.

Inmiddels is Artilaw uitgegroeid tot een firma met veelzijdige werkzaamheden, altijd op het snijvlak tussen kunst, cultuur en het recht. Uiteenlopend van enerzijds puur kunsthistorisch onderzoek tot beleidsmatige adviezen anderzijds. Maar altijd met een warm hart voor cultureel erfgoed.

Nevenfuncties

Antoon Ott bekleedt de volgende nevenfuncties:

  • Stichting Dave Aronson-prijs voor kunsthistorisch onderzoek (secretaris-penningmeester)
  • Stichting Interieurs in Fryslân (secretaris)
  • Stichting Museum 't Coopmanshûs (bestuurslid)
  • Stichting Museum Het Pijpenkabinet (bestuurslid)
  • Stichting Niemeijer Fonds (penningmeester)
  • Stichting Smelik en Stokking-Prijs voor de Beeldende Kunst (bestuurslid)
  • Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (Raad van Advies)
  • Wackers Academie (bestuurslid)
  • Stichting Weyland de Jong Foundation (secretaris/penningmeester)
  • Bodhimanda Stichting (bestuurslid)