Organisatie-advies

Voor organisaties in het culturele veld die een professionaliseringsslag willen maken is Artilaw een goede partner. Hierbij kan worden gedacht aan verbetering van de interne organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van de Cultural Governance Code. Indien nodig begeleidt Artilaw bij het wijzigen van statuten, huishoudelijke reglementen en dergelijke. Ook het verbeteren van de fondsenwervingsactiviteiten, waarvoor een goed interne structuur en verslaglegging is vereist, alsmede een uitgekiende externe communicatie zijn onderdeel van de dienstverlening van Artilaw.

Tevens helpt Artilaw bij het ontwikkelen van visie door het schrijven van beleidsplannen. Ook de vervaardiging van jaarverslagen behoort tot de mogelijkheden.


gerelateerde diensten: ANBI, beleidsplan, Cultural Governance, fondsenwerving, lobby, professionalisering, stichting